Pašvaldība piedāvā nomāt neapdzīvojamo telpu Dikļu pagastā

Pašvaldība piedāvā nomāt neapdzīvojamo telpu Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Kalmes”, Dikļos, Dikļu pagastā, kadastra numurs 9652 505 0009, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0292 006 daļu 16,0 m² platībā, kas izmantojama skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

Neapdzīvojamā telpa tiek iznomāta ar nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu 0,34 EUR/m2 mēnesī.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 4. septembrim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā ēkas daļa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka – 9652 005 0292 006“Kalmes”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads134,0 m216,0 m2

Kontaktpersona:

Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības
Saimnieciskās nodaļas īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: