Pašvaldība iznomā zemes vienību Vecates pagastā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība no 2023. gada 1. janvāra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Vecates pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz sešiem gadiem un gada nomas maksa 85,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā vienreizēju samaksu par īpašuma vērtēšanu 90,00 EUR.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 1. februārim, Valmieras novada pašvaldībā iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2 vai Burtnieku apvienības pārvaldē Burtniekos, Jāņa Vintēna ielā 7.

Iznomājamā zemes vienība:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9692 003 0139“Vecate”, Vecates pagasts, Valmieras novads11,88 ha1,40 ha

Kontaktpersona:
Burtnieku apvienības pārvaldes
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Skaidrīte Klāsone
Tālr. 29457698
E-pasts: