Pašvaldība iznomā zemes vienību Burtnieku pagastā lauksaimniecības vajadzībām

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība no 2023. gada 10. februāra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Burtnieku pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Pašvaldība iznomā zemes vienību Burtnieku pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 37,57 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 7. februārim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna ielā 7, Burtniekos, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā zemes vienība:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
9648 010 0026Viļķi 10,77860,442Viļķi 1, Burtnieku pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Burtnieku apvienības Saimnieciskās nodaļas
īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Ilze Vikmane
Tālrunis: 22017227
E-pasts: