Pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,8 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,8 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 130 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 25.septembrim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9658 004 0248Jeru pagasts, Valmieras novads5,211,8
Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr.64216046
E-pasts: