Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Sedas pilsētvides attīstības plānošanā

Seda

14. septembrī plkst. 17.00 Sedas Kultūras centrā Valmieras novada pašvaldība aicina Sedas esošos, bijušos un jaunos iedzīvotājus uz tikšanos par Sedas pilsētvides esošās situācijas izvērtējumu un diskusiju par attīstības iespējām un iecerēm.

Valmieras novada pašvaldība turpina aktīvi attīstīt teritorijas, kurām ir potenciāls kļūt par jauno Valmieras novada iedzīvotāju dzīvesvietām, tā  risinot arvien pieaugošo iedzīvotāju interesi un pieprasījumu pēc dzīvesvietām Valmieras novadā.

Sedai, kas ir Valmieras novada viena no piecām pilsētām un kas atrodas netālu no Valmieras un Strenčiem, ir potenciāls kļūt par pieprasītu un pievilcīgu dzīvesvidi, jo tajā ir ļoti daudz pašvaldībai piederoša un atjaunojama dzīvojamā fonda. Tāpēc Valmieras novada pašvaldība ir pasūtījusi teritoriālās attīstības telpiskās struktūras plāna izstrādi Sedā. Plāna izstrādes laikā pilsētplānošanas ekspertiem ir plānotas divas tikšanās ar iedzīvotājiem.

Pirmās tikšanās laikā iedzīvotāji, pašvaldības un pilsētplānošanas eksperti analizēs esošo situāciju un kopā meklēs labākos risinājumus, lai Seda nākotnē kļūtu par kvalitatīvu, ērtu un pievilcīgu pilsētu, kas atbilst esošo un jauno Sedas iedzīvotāju gaidām par savu dzīvesvidi. Pilsētplānošanas un pašvaldības eksperti aicina iedzīvotājus piedalīties – būt aktīviem, izteikt viedokli, nākt ar savām idejām par pilsētvides attīstību Sedā!