Pastāsti Latvijai sava ciema vieduma stāstu

Esošo Viedo ciemu stāsti apliecina, ka arvien vairāk apdzīvotu vietu visā Latvijā kļūst saliedētākas un pierāda, ka kopīgi darbojoties ir iespējams mainīt vidi savā dzīvesvietā, uzlabot savstarpējās attiecības un audzēt pilsonisko pašapziņu. Šogad jau trešo reizi tiek izsludināta pieteikšanās atpazīstamības zīmei “VIEDAIS CIEMS”.

Piesakoties atpazīstamības zīmei, katrs dalībnieks saņem žūrijas izvērtējumu par atbilstību un kļūst par daļu no Viedo ciemu kustības Latvijā, kas ļauj papildināt zināšanas, lai pilnveidotu sava ciema attīstību, iegūtu pieredzi no citiem ciemiem Latvijā un Eiropā. Tas ir lielisks Latvijas darītāju tīkls, kuri satiekas dažādos kopienu pasākumos un, caur viens otra pieredzēm, kļūst spēcīgāki.

Viedo ciemu ideja un kustība Eiropā kļūst arvien populārāka. Latvijā Atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS ” piešķiršanas kampaņa tiek īstenota jau trešo gadu. Divu gadu laikā Atpazīstamības zīme “VIEDAIS CIEMS” Latvijā piešķirta 18 kopienām, savukārt 26 kopienām piešķirta atzinība “Ceļā uz “VIEDAIS CIEMS””. Viņu visu pieredzes, inovatīvās idejas un pieejas veidojot kopienu un vidi ap sevi, ir apkopotas Viedo ciemu katalogā, kas ir pieejams “Latvijas Lauku foruma” mājas lapā (ej.uz/Vckatalogs).

Upītes Viedais ciems atpazīstamības zīmi ieguva 2022. gadā un viņi par sevi saka: “Mēs esam pasaules centrs! Esam uzstādījuši mērķi augt kopā ar Latviju – tas ir cik Latvijai gadu, tik iedzīvotājiem jādzīvo Upītē. Pašlaik izdodas. Mūsu ciemam ir savs logo un savs tēmturis sociālajos tīklos #UpītieDzeiveJauka.” Tādi mazliet neprātīgi un drosmīgi ir visi Viedie ciemi.

Tieši šobrīd norit pieteikšanās “VIEDAIS CIEMS 2023”, lai arvien vairāk atklātu Latvijas jaudīgos ļaudis un viņu darbus. Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem. Tāpēc aktīvās kopienas tiek aicinātas pieteikt savus ciemus un pastāstīt Latvijai sava ciema stāstu, aizpildot pieteikumu līdz 2023.gada 23.jūlijam šeit –  ej.uz/VC2023.

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk nekā 80 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Latvijas Lauku kopienu parlamenta kustības, ko 2012. gadā uzsāka Lauku forums, mērķis ir izveidot spēcīgu lauku pilsoniskās sabiedrības balsi, katru otro gadu pulcējot vairākus simtus kopienu pārstāvju, reģionu attīstības profesionāļu, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvju un politikas veidotāju, kuri līdzvērtīga dialoga rezultātā nonāk pie vienošanās par svarīgākajiem nākamajos gados veicamajiem darbiem lauku kopienu stiprināšanai.

Kontaktinformācija:
Anda Šarkovska, Latvijas Lauku foruma
projektu koordinatore
Tālruņa numurs: +371 26604431
E-pasta adrese: