Pasniegs Vidzemes inovāciju nedēļas balvu

Uzņēmējdarbība

Svinīgā ceremonijā Vidzemes inovāciju nedēļas 2024 ietvaros Vidzemes plānošanas reģions aizsāks jaunu tradīciju – apbalvot uzņēmējus par nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes reģiona attīstībā.

Svarīgi, ka līdz ar Vidzemes inovāciju nedēļas balvas pasniegšanu, nominantiem tiks sniegta unikāla iespēja izmantot izstrādāto Vidzemes uzņēmējdarbības vides atpazīstamības zīmi – grafisku simbolu, kas kalpos uzņēmēju un uzņēmējdarbības vides pozicionēšanai reģionā, stiprinot Vidzemes tēlu vietējā un ārvalstu tirgū uzņēmējdarbības jomā. Atpazīstamības zīme tiks lietota kā kvalitātes un augsta novērtējuma apliecinājums Vidzemes reģiona uzņēmējiem.

Pasniedzot šo balvu Vidzemes inovāciju nedēļas konferencē, turpināsim Vidzemes stāstu tradīciju un godināsim Vidzemes reģiona uzņēmējus, kuri ar savu darbu palīdz veidot Vidzemi par konkurētspējīgu reģionu, radot inovācijas, un popularizējot ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieeju biznesam,”

tā Ineta Tauriņa, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja.

Atpazīstamības zīmē attēlotas septiņas Vidzemes plānošanas reģionā noteiktās viedās specializācijas jomas: kokapstrāde, pārtikas un dzērienu ražošana, mežsaimniecība, lauksaimniecība, atjaunojamo resursu enerģijas ražošana, veselības aprūpe un rehabilitācija un zilā bioekonomika. Pat tad, kad viena no tām ir vissvarīgākā uzņēmumam, uz kuru fokusēties sniedzot atbalstu (oranžais akcents romba formā), arī pārējās uzņēmējdarbības jomas (seši nogriežņi) veido vienotu veselumu Vidzemes reģiona līdzsvarotai attīstībai – kā sadarbības partneri, dzinējspēks, kopīgās uzņēmējdarbības vides veidotāji.

Kopā tie veido trīs virzienus, kuros uzņēmums spēj darboties tad, kad sasniedzis briedumu, stabilitāti un spēj darboties plašākā mērogā. Šie trīs virzieni jeb balvas nominācijas ir inovācija, ilgtspēja un sociālā atbildība.

Vidzemes plānošanas reģionā darbojošos uzņēmējus balvai izvirzīt aicinām, aizpildot aptaujas ANKETU.

Aptauju iespējams aizpildīt elektroniski līdz 31. janvārim.

Konkursā var piedalīties jebkurš uzņēmējs, kura darbība tiek īstenota Vidzemes reģiona teritorijā (Alūksnes novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Ogres novads, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Valmieras novads, Valkas novads, Varakļānu novads).

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties ŠEIT.

Jautājumiem: Ineta Tauriņa, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja,