Pasniegs “Valmieras novada gada balvu uzņēmējdarbībā”

Balva uzņēmējdarbībā

Valmieras Attīstības aģentūra informē, ka 17. novembrī pirmo reizi Valmieras novada vēsturē tiks pasniegta “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā”. Balvas mērķis ir izcelt, uzteikt un godināt Valmieras novada uzņēmumus, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Valmieras novada attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus. Pozicionēt Valmieru kā uzņēmējdarbības centru, izcilnieku un līderi valstī. Motivēt citus esošos un potenciālos uzņēmējus un vairot uzņēmējdarbības garu.

Balvu pasniegs 10 nominācijās:

  • Gada uzņēmums;
  • Gada eksportētājs;
  • Gada ilgtspēja;
  • Gada investīcija;
  • Gada saimnieks;
  • Gada tirgotājs;
  • Gada pakalpojuma sniedzējs;
  • Gada jaunuzņēmums;
  • Gada mājražotājs;
  • Gada mācību uzņēmums.

Lai nodrošinātu objektīvu laureātu izvēli, vērtēšanas un atlases process tiks veikts sekojoši – tiks veikta uzņēmumu datu rādītāju analīze, kā arī ņemti vērā sadarbības organizāciju sniegtie ieteikumi. Rezultātus apkopos, vērtēs un apstiprinās īpaši izveidota, Valmieras novada domes apstiprināta “Vērtēšanas komisija”.

Informāciju sagatavoja:
Anete Todu, Valmieras Attīstības aģentūra