Pasaules Ūdens dienā vērš uzmanību uz gruntsūdeņu vērtību

Pasaules Ūdens diena

Kopš 1993. gada 22. martā visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, aicinot sabiedrību apzināties ūdens vērtību un veicināt cilvēku izpratni par šī nozīmīgā dabas resursa videi draudzīgu izmantošanu. Šogad par galveno tēmu izraudzīta “Gruntsūdeņi – neredzamo padarot redzamu!”.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto definīciju, pazemes ūdeņi ir visi ūdeņi, kas atrodas zem zemes virsmas ar ūdeni piesātinātajā zonā un tiešā saskarē ar augsni vai nogulumiežiem. Latvijā pazemes ūdeņi ir sastopami dziļumā no dažiem desmitiem centimetru līdz pat pusotra kilometra dziļumam, un tieši tāpēc mūsu zeme var lepoties ar dažāda sastāva un augstas kvalitātes paredzes ūdens resursiem. Jo īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka pazemes ūdeņi ir galvenais dzeramā ūdens resurss Latvijā, bet diemžēl tā kvalitāti apdraud dažādi lokāla un reģionāla mēroga faktori. Jāatzīmē, ka arī Valmieras pilsētas un Valmiermuižas iedzīvotājiem ikdienā centralizēti piegādātais dzeramais ūdens tiek iegūts pazemē, tātad – no gruntsūdeņu krājumiem.

Gruntsūdeņu apjomu palielina lietus un sniegs, kas iesūcas zemē, kas savukārt bagātina avotus, upes, ezerus un mitrājus, kā arī nonāk okeānos. Gandrīz viss šķidrais saldūdens pasaulē ir gruntsūdeņi. Tie nodrošina lielu daļu ūdens, ko cilvēki izmanto dzeršanai, sanitārijai, pārtikas ražošanai un rūpnieciskiem procesiem. Gruntsūdeņi ir arī ļoti svarīgi ekosistēmu, piemēram, mitrāju un upju, darbībai. Tikmēr to pārmērīga izmantošana var izraisīt zemes nestabilitāti un iegrimšanu, kā arī piekrastes reģionos jūras ūdens iekļūšanu zem zemes. Tāpēc ANO šogad vērš uzmanību gruntsūdeņu nozīmīgumam, atzīmējot, ka gruntsūdeņi ir neredzami, bet to ietekme ir redzama visur pasaulē un ka sabiedrībai jāveic kopējs darbs, lai spētu ilgtspējīgi pārvaldītu šo vērtīgo resursu.

Ingrīda Upīte, SIA “Valmieras ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste