Pasaku rīts

Pasaku rīts

Pasaku rīts

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Pasakainie”
Pašvaldības finansējums: EUR 547
Projekta mērķis: radīt lelles pasaku izrādēm un turpināt pasaku rītus ar leļļu izrādēm un muzikālām un praktiskām aktivitātēm arī pēc projekta noslēguma, attīstot to par regulāru piedāvājumu Valmieras novadā – ikmēneša pasaku rītu sestdienā. 
Paveiktais: Pasākumu kopums ģimenēm ar bērniem, kuriem pasakas mīļas. Programmā bija gan lustīga izkustēšanās, gan radoša darbošanās, pasaku lasīšana un arī galda leļļu izrādes. 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas “Bērns pirmsskolā, Valdorfpedagoģijas principi un metodes” ietvaros tika parādīta pasakas izrāde pirmsskolas pedagogiem, sniedzot idejas un iedvesmu viņu darbā – Trikātas depo, Trikātā “Čūsku vainadziņi”.
Novadītas rotaļu un dziesmu jeb kustīgā pasākuma daļa, parādīta galda leļļu pasakas “Čūsku vainadziņi” izrāde un darināti filcētu puķu vainagi un zeltīti kroņi praktiskajā darbnīcā – Trikātas depo, Trikātā, Pasaku rīts “Čūsku vainadziņi”.
Novadītas rotaļu un dziesmu jeb kustīgā pasākuma daļa, parādīta galda leļļu pasakas “Cīņa ar pūķi” izrāde, darināti un lidināti krāsaini pūķi  – Garā iela 10, Valmierā – Pasaku rīts “Cīņa ar pūķi”.
Novadītas rotaļu un dziesmu jeb kustīgā pasākuma daļa, parādīta galda leļļu pasakas “Pasaka par neganto pūķi” izrāde un darinātas vilnas dzijas virpītes ar zeltītu pavedienu praktisko darbu pasākuma daļā.