Pārrunā Valmieras novada skolu attīstības jautājumus

Pēc izveidotā un 2023. gada 30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātā vispārējās izglītības iestāžu tīkla norisinās vizītes uz novada skolām, lai pārrunātu skolu stiprināšanas un attīstības jautājumus.

2. janvārī Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks kopā ar izpilddirektori Eviju Voitkāni, viņas vietnieci un Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli, Izglītības pārvaldes vadītāju Ivetu Pāži un viņas vietnieci Sandru Purmali devās uz Mazsalacas vidusskolu un Jura Neikena Dikļu pamatskolu, kur apskatīja skolu telpas, tikās ar direktoriem, administrācijas darbiniekiem un sasveicinājās ar pedagogiem.

Priecājos satikt motivētu skolu vadību, kuri ir gatavi strādāt, lai skolēniem turpinātu nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kuri domā par pedagogu piesaisti un viņu profesionālo pilnveidi, kā arī nodrošina drošas un atbilstošas mācību vides uzturēšanu. Skolas mērķtiecīgi plāno dažāda veida infrastruktūras uzlabojumus, ergonomisku mēbeļu iegādi un digitalizāciju. Gandarījums par aktīvajiem skolu bērniem un jauniešiem, kuri labprāt iesaistās ārpus stundu aktivitātēs, padarot skolas dzīvi radošiem notikumiem piepildītu.

Jānis Baiks

Decembrī un janvārī apmeklētas visas 12 novada skolas, kas atrodas ārpus Valmieras. Izglītības attīstības jautājumus paredzēts pārrunāt arī Valmieras skolās, ko plānots apmeklēt februārī. Tāpat februārī dažādās vietās novadā norisināsies arī tikšanās ar Valmieras novada iedzīvotājiem, lai apspriestu novadā padarīto un plānoto.