Pārrunā aprites ekonomikas principu ieviešanu koprades darbnīcās

Valmieras novada pašvaldība ir vadošie partneri Interreg programmas projektā “Circular Economy makerspaces”, kura mērķis ir pilnveidot koprades darbnīcas (angļu val. – makerspaces) Baltijas jūras reģionā, lai tajās pieejamās iekārtas un iespējas būtu balstītas pēc aprites ekonomikas principiem. Tāpat viens no projekta mērķiem ir izstrādāt izglītības programmu koprades telpu lietotājiem jeb meikeriem (angļu val. – makers), lai palīdzētu savas idejas un uzņemumus veidot ilgtspējīgus, kā arī vadlīnijas, kas palīdzētu koprades darbnīcām mainīt savu pieeju un piedāvāt iespēju darboties pēc aprites ekonomikas principiem.

Lai projekta aktivitātes norisētu veiksmīgi, 21. un 22. februārī norisinājās projekta partneru tikšanās Lukenvaldē, Vācijā. Lukenvaldē atrodas koprades darbnīca, kuri piedāvā iedzīvotājiem izmantot telpas sapulcēm vai darbam bez maksas, arī dažādas iekārtas kā 3D printerus, šūšanas mašīnas un citas iekārtas. Viena no jaunākajām iekārtām ir 3D printeris, kurā printēšanai izmanto mālu. Divu dienu laikā diskutējām par sagatavoto risinājumu ieviešanu dzīvē, to izmēģināšanu un papildināšanu, lai jau 2025. gada sākumā, noslēdzot projektu, piedāvātu gatavus risinājumus un produktus. 2024. gads projektā būs īpaši aktīvs, jo sagatavotos risinājumus nepieciešams pilotēt, rīkojot darbnīcas, seminārus un tikšanās, lai gūtu atgriezenisko saiti no dažādām iesaistītajām mērķgrupām.

Projekta tikšanās ir arī iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem no Baltijas jūras reģiona valstīm. Vērtīgi ir uzzināt par to, kā iedzīvotāji izmanto iespēju īstenot savas idejas ar koprades telpās piedāvātajām iekārtām, kā koprades telpās tiek noteikta maksa par iekārtu izmantošanu, kādu atbalstu var saņemt meikeri un kādas aktivitātes tiek organizētas, lai iesaistītu arvien jaunus cilvēkus darboties koprades darbnīcā.

Koprades darbnīca ir vieta, kurā jebkurš interesents var izmēģināt dažādas iekārtas, veidot prototipus saviem produktiem un attīstīt savu biznesa ideju.

Resursu efektīva izmantošana ir viens no pamatnosacījumiem aprites ekonomikā. Lai attīstītu uzņēmējdarbību, bieži tiek izstrādāti prototipi, izmēģinot dažādus risinājumus un materiālus, kā rezultātā rodas atkritumi. Aprites ekonomikā jēdziens “atkritumi” tiek aizstāts ar jēdzienu “resursi”. Tādēļ projektā sagatavotie risinājumi palīdzēs meikeriem un koprades darbnīcām veidot vidi, kurā viss pieejamais tiek uzskatīts kā resursi jaunu produktu izstrādei.

Plašāk par projektu un tajā plānotajām aktivitātēm var iepazīties projekta mājaslapā.