Pārgaujas rotaļu laukuma papildinājums Meža ielā Valmierā

Pārgaujas rotaļu laukuma papildinājums Meža ielā Valmierā

Pārgaujas rotaļu laukuma papildinājums Meža ielā Valmierā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Pārgaujas rotaļu laukums

Projekta īstenošanas vieta: Meža iela 12, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Projekta pieteicējs: Lauris Klagišs

Īss projekta kopsavilkums: Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Pārgaujā 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Meža ielā 12, Valmierā atrodas bērnu rotaļu laukums, kurš faktiski ir izvietots  Valmieras Pārgaujas sākumskolas teritorijā. Netālu no tā atrodas arī bērnudārzs “Kārliena”, kas šajā bērnu rotaļu laukumā nodrošina lielu bērnu plūsmu.

Esošais bērnu rotaļu laukums ir daļēji demontēts, līdz ar to ir samazinātas mazākajiem bērniem aktivitāšu iespējas. Tāpēc ir nepieciešams šo Valmierā populāro bērnu izklaides vietu atjaunot. Turklāt esošais laukumiņš praktiski nav piemērots 1 līdz 2 gadu vecu bērnu izklaidei, jo pašreizējie izklaides elementi ir paredzēti vecākiem bērniem.

Ņemot vērā minēto, piedāvājam esošo bērnu rotaļu laukumu papildināt ar iespaidīga izmēra bērnu rotaļu kompleksu, kurā prieku radīs arī paši mazākie bērni, sākot jau no 1 gada vecuma.

Kompleksa galvenā sastāvdaļa ir kāpelēšanas modulis, kas attīsta bērnos kāpelēšanas prasmes, ķermeņa koordināciju, fizisko izturību, kā arī iemāca uzdrīkstēties un nebaidīties. Uz atsevišķām tā sieniņām ir izvietotas arī spēles. Kāpelēšanas komplekss ir paredzēts bērniem no 1 gada vecuma un spēj vienlaikus nodrošināt aktivitātes 16 bērniem.

Tāpat rotaļu kompleksā ietilpst arī divas atsperes šūpoles ar jūraszirdziņa un bizbizmārītes tematiku uz kustīgas atsperes pamatnes, kā arī smilšu kaste ar apmalēm sēdēšanai, rotaļu namiņu ar četrām spēļu sieniņām, no kurām divās ir iestrādātas spēles – kases lodziņš un pulkstenis.  Komplektā ietilpst gumijas mulčas drošības segums.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 29 788,66 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Projekta pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Projekta ideja paredz papildināt Meža ielā 12, Valmierā esošo bērnu rotaļu laukumu ar jauniem rotaļu elementiem, kur piedāvāts uzstādīt vienu lielāku, jaunākā vecuma bērniem (no viena gada vecuma) piemērotu, rotaļu iekārtu, kā arī vairākas maza izmēra rotaļu iekārtas. Rotaļu laukums Meža ielā 12, Valmierā atrodas blakus Valmieras Pārgaujas sākumskolai. Tādēļ rotaļu laukuma apmeklētāju pamatauditorija ir sākumskolas vecuma bērni sešu līdz divpadsmit gadu vecumā. Ņemot vērā, ka katrai jaunai rotaļu iekārtai ir nepieciešams nodrošināt tai nepieciešamo drošības zonu, kurā neatrodas citi priekšmeti vai rotaļu elementi, rotaļu laukums šobrīd ir salīdzinoši blīvi aizpildīts.

Projekta realizēšanas gadījumā jāvērtē iespējamais rotaļu iekārtu izvietojums, nepieciešamības gadījumā pārskatot Projekta pieteikumā izvēlētos iekārtu risinājumus. Projekta realizēšana organizējama kompleksi ar Valmieras Pārgaujas sākumskolas teritorijas labiekārtošanu. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.