Pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos (Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 96640090197).

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 375 000,00 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 % apmērā no nosacītās cenas.

Izsole norises vieta: SIA “VTU Valmiera” administrācijas ēkas 3. stāva Mazā zālē (307.kab.), “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 2023. gada 29. septembrī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļa “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālr.29278799.