Pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 96640090197.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 350 000,00 (trīs simti piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 % no izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cenas, t.i., EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi).

Izsole norisināsies 2023. gada 7. decembrī plkst. 10.00 SIA “VTU Valmiera” jaunās administrācijas ēkas 2. stāva Apspriežu telpā (001-30.kab.), “Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļā “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 29278799. Apskates laikā iespējams iepazīties ar informāciju par nekustamo īpašumu.