Pārbaudīta ūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās Valmieras novadā

Ķiruma ezers

Ik gadu, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, Valmieras novada pašvaldība veic ūdens kvalitātes mērījumus neoficiālajās pludmalēs Valmieras novadā. Arī šajā gadā tiks veikti mērījumi 17 peldvietās. Jūnija sākumā pārbaudes ir veiktas deviņās peldvietās, visās peldvietās pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem peldēties ir atļauts.

Ūdens kvalitātes mērījumi tika veikti:

  • Silzemnieku pludmalē Burtnieka ezerā;
  • Rāķa ezerā;
  • Ķiruma ezerā;
  • Gaujas pludmalē Strenčos;
  • Endzeles ezeriņā;
  • Sēļu dīķī;
  • Sedas karjerā;
  • Brandeļa ezerā;
  • Trikātas ezerā.

Aicinām iedzīvotājus nepeldēties ezerā, ja peldvietā novērojat masveida zilaļģu savairošanos jeb ziedēšanu. Ja ūdens ir iekrāsojies zaļā krāsā, saduļķojies, ir ar zilganzaļu plēvi virs ūdens un ar putām, tad ieteicams atturēties no peldēšanās. Zilaļģēm atmirstot, ūdenī var izdalīties toksīni, kas peldētājiem var radīt dažādas ādas un gļotādu alerģiskās reakcijas un iekaisumu. Plašāk par zilaļģēm https://www.vi.gov.lv/lv/zilalges.

Veicot peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu, ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa, virsmas aktīvās vielas, peldoši un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti un fitoplanktona aļģu masveida savairošanās jeb ūdens ziedēšana.

Ar oficiālo un neoficiālo peldvietu sarakstu ir iespējams iepazīties Veselības inspekcijas tīmekļvietnē, kur arī ir pieejami pēdējie monitoringa rezultāti zem sadaļas “Neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāte 2024. gada peldsezonā”.

Aicinām būt piesardzīgiem un vizuāli novērtēt peldvietu pirms došanās peldēt arī citās pludmalēs.