Parakstīts sadarbības memorands Ukrainas atbalstam

Ceturtdien, 22. februārī, Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Oksana Kiriļuka, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā vadītāja, Patricija Siliņa, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētāja, un Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja, parakstīja sadarbības memorandu, lai īstenotu kopīgus projektus, piesaistītu līdzekļus un palīdzētu Ukrainai saistībā ar Krievijas militārā iebrukuma sekām. 

24. februārī apritēs divi gadi kopš Krievijas pilna apmēra agresijas kara Ukrainā sākuma. “Tāpat kā kara sākumā, arī tagad Ukraiņu tautai ir nepieciešama praktiska palīdzība, lai tā varētu nosargāt Ukrainas un citu Eiropas valstu neatkarību. Atbalsta sniegšana Ukrainai ir mūsu kopēja atbildība, lai mēs turpinātu dzīvot neatkarīgā Latvijā. Šeit, Valmieras novadā, palīdzības akcijas norisinās visu laiku. Lai tās būtu mērķtiecīgākas, esam nolēmuši stiprināt sadarbību starp organizācijām un iesaistīt arī aktīvus uzņēmumus,” stāsta Jānis Baiks. 

“Šis ir otrais kara gads, bet mēs, ukraiņi, nerimstoši cīnāmies pret Krievijas agresiju un par Ukrainas neatkarības saglabāšanu. Un ir svarīgi, ka šajā cīņā mēs jūtam spēcīgu atbalstu no mūsu starptautiskajiem draugiem un partneriem. Memoranda parakstīšana ir nozīmīgs notikums, kas nosaka kopīgus centienus piesaistīt līdzekļus palīdzības sniegšanai Ukrainai. Šodien palīdzības sniegšanas prioritāte ir Ukrainas bruņotie spēki. Šādai vienotai pieejai ir liela nozīme, lai nodrošinātu efektīvu organizāciju un maksimālu resursu izmantošanu līdzekļu piesaistei. Esmu pārliecināta, ka kopā mēs varam paveikt vairāk. Pateicos mūsu partneriem par tik ļoti nepieciešamo un svarīgo atbalstu. Kopā uz uzvaru!” aicina Oksana Kiriļuka. 

Sadarbības memorandā noteikti vairāki sadarbības virzieni, lai palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kareivjiem Ukrainas armijā un veterāniem. Tiks veikta kopīga finanšu līdzekļu vākšana un to pārvaldība, lai varētu iegādāties un izplatīt humāno palīdzību, piemēram, transportlīdzekļus, pārtikas preces, apģērbu u.tml. nepieciešamas lietas. Sniegt finansiālu atbalstu medicīniskajai aprūpei, psiholoģiskam atbalstam un citiem sociālajiem pakalpojumiem. Savukārt, lai palielinātu sabiedrības izpratni par situāciju Ukrainā, tiks organizēti dažādi izglītojošie pasākumi un veidoti informatīvie materiāli. 

Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecībai Latvijas Republikā kopā ar biedrību “Valmieras Attīstības aģentūra”, Valmieras novada fondu un Valmieras novada pašvaldību jau norisinās pirmā sadarbības aktivitāte, aicinot Valmieras novada iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties ziedojumu vākšanā automašīnas iegādei Ukrainas armijai. Tāpat 24. februārī Valmieras bibliotēkā aicina ikvienu piedalīties Ukrainas atbalsta norisē. Vairāk par ziedošanas akciju var uzzināt šeit:

Atbalsta norise Ukrainai