Parakstīts labas gribas memorands par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālajā parkā

25. oktobrī Siguldā norisinājās starptautisks forums “Misija – Bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”. Forumā piedalījās dažādu organizāciju un uzņēmumu pārstāvji, kuri stāstīja par bioreģionu izveides pieredzi pasaulē, bioloģisko lauksaimniecību, lēno tūrismu un citām tēmām, kas ir aktuālas, domājot par bioreģiona tapšanu. Foruma gaidītākais brīdis bija labas gribas memoranda parakstīšana par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālajā parkā.

25. oktobrī Siguldā norisinājās starptautisks forums “Misija – Bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”. Forumā piedalījās dažādu organizāciju un uzņēmumu pārstāvji, kuri stāstīja par bioreģionu izveides pieredzi pasaulē, bioloģisko lauksaimniecību, lēno tūrismu un citām tēmām, kas ir aktuālas, domājot par bioreģiona tapšanu. Foruma gaidītākais brīdis bija labas gribas memoranda parakstīšana par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālajā parkā.

Labas gribas memorandu parakstīja 13 “atslēgas” institūcijas, kas būs nozīmīgas, lai taptu bioreģions. Šo institūciju starpā ir Valmieras novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība. Tāpat memorandu parakstīja arī citas organizācijas un uzņēmumi: Vidzemes Augstskola, Dabas aizsardzības pārvalde, Vidzemes plānošanas reģions, SIA “ZAAO”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, biedrība “GreenFest”, biedrība “Gaujas Nacionālā tūrisma biedrība”, Globālā bioloģisko reģionu alianse.

Bioreģiona izveides mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un palielināt bioloģiskās pārtikas patēriņu bioreģionā, kā arī attīstīt sadarbību starp vietējiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem, mazināt atkritumu rašanos sadzīvē un saimniekošanā un īstenot energotaupību. Ne mazāk svarīgi mērķi ir veidot izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem, stiprināt kopienas un jauniešu iesaisti. Bioreģiona izveide piesaistīs arvien vairāk tūristu, kuri vēlēsies piedzīvot autentisku pieredzi, kas balstās uz iekšējā miera un saskaņas atjaunošanu. Parakstot labas gribas memorandu, pašvaldība apņemas strādāt šajos rīcības virzienos, kas stiprinās videi draudzīgu rīcību dažādās nozarēs. Lai gan bioreģiona izveide attiecas uz Gaujas Nacionālā parka teritoriju, pašvaldība, parakstot memorandu, attiecinās izvirzītos mērķus uz visu pašvaldības administratīvo teritoriju.

Idejas aizsācēji par bioreģiona izveidi Latvijā ir biedrība “Greenfest”, kuri vairāku gadu garumā ir neizsīkstoši stāstījuši iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldībām par bioreģiona izveides nozīmi un kādu vērtību tas dos sabiedrībai. Labas gribas memorands tapa sešu mēnešu laikā, tā izveidē piedalījās arī Valmieras novada pašvaldība. Memorandā ir iekļauti principi par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālā parka teritorijā un kādos prioritāros rīcības virzienos apņemamies strādāt.

Ar labas gribas memorandu var iepazīties šeit.