Par zīmes “Dzīvojamā zona” regulējumu

Kopš jūlija sākuma Valmieras dzīvojamajos rajonos ar mazstāvu apbūvi ir izveidotas dzīvojamās zonas. Dzīvojamās zonas izveide nozīmē īpašu satiksmes regulējumu, kas pielāgots dzīvojamo rajonu satiksmes specifikai un drošības vajadzībām. Ir svarīgi atgādināt ceļu satiksmes noteikumus saistībā ar šo zīmju lietojumu, jo līdz šim Valmierā šīs zīmes satiksmes regulēšanā nebija plaši izmantotas.

Zīmes “Dzīvojamā zona” noteikumu prasības ir spēkā līdz zīmei “Dzīvojamās zonas beigas”. Tas nozīmē, ka zīme ir spēkā visā tās aptvertajā teritorijā. Iekškvartāla krustojumos tā netiek atkārtota. Atrodoties dzīvojamajā zonā, autovadītājam ir jāatceras, ka viņš brauc pa dzīvojamo zonu, līdz nav sasniegta ceļa zīme “Dzīvojamās zonas beigas”.

Valmierā ir arī daudz daudzdzīvokļu māju pagalmu un iekškvartālu. Iebraucot daudzdzīvokļu māju pagalmā vai kvartālā, zīme “Dzīvojamā zona” nekad netiek uzstādīta. Taču zīmes “Dzīvojamā zona” regulējums vienmēr un identiski attiecas arī uz daudzdzīvokļu māju pagalmiem un kvartāliem.

Zīme “Dzīvojamā zona” nosaka

  • gājējiem un velosipēdu vai skrejriteņu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem ir aizliegts nepamatoti traucēt transportlīdzekļu braukšanu;
  • gājējiem un velosipēdu vai skrejriteņu vadītājiem ir atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā;
  • automašīnu braukšanas ātrums nedrīkst būt lielāks par 20 km/h;
  • izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam vienmēr jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem;
  • transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tie netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Šādas vietas ir gar ielu malām atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, saudzējot zaļo zonu.

Dzīvojamā zonā aizliegts

  • transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru stāvēt ilgāk par piecām minūtēm;
  • iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5t, kā arī traktortehnikai (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai) un autobusiem, kuru garums pārsniedz 6m (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā).

Paldies visiem atbildīgajiem autovadītājiem par drošu un uzmanīgu braukšanu!