Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu

Neikenkalna dabas koncertzāle (foto autors: Uģis Brālēns)

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 “Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”, ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu grupas – valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi (pieejams http://www.vestnesis.lv).

Pamatojoties uz likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5. pantu un Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 58. punktā noteikto, 2023. gadā Pārvalde ir izdevusi norādījumus par Kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, kas publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar izdotajiem norādījumiem Valmieras novada valsts un reģiona nozīmes arhitektūras un mākslas kultūras pieminekļu Īpašnieki var iespējams iepazīties arī Pārvaldes informācijas sistēmā šeit.

Lai iepazītos ar pamata informāciju par īpašumā esošo kultūras pieminekli, aicinām Īpašnieku sistēmā izveidot lietotāja kontu, autentificējoties sistēmā caur valsts Pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Nepieciešamo informāciju un konsultācijas par kultūras pieminekļa aizsardzību un saglabāšanu var saņemt arī Pārvaldes Vidzemes reģionālajā nodaļā, Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101(e-pasts: , tālr. 64123834 vai 26634037).