Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktori apstiprināta Ilva Lakuča

Direktore Ilva Lakuča

30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktores amatā apstiprināja Ilvu Lakuču.

Profesionālā darbība I. Lakučai saistīta gan ar vadības darbu, gan pedagoģiju, gan bērnu tiesību un interešu aizstāvību. Līdz apstiprināšanai direktores amatā I. Lakuča bija Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja. No 2006. gada pildīja arī Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces izglītības jomā pienākumus, atbildot par iestādes ārpusstundu un audzināšanas darba plānošanu un vadīšanu. No 2005. līdz 2015. gadam bijusi vieslektore Vidzemes Augstskolas Tūrisma vadības un organizācijas nodaļā. Jau no 1994. gada I. Lakuča ir arī latviešu valodas un literatūras skolotāja. Turklāt gandrīz 20 gadus (1998– 2018) Valmieras pilsētas pašvaldībā veikusi Bāriņtiesas locekles pienākumus.


I. Lakuča Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodiskas specialitātē, Latvijas Universitātē iegūts arī maģistra grāds izglītības zinātnēs, kā arī jurista kvalifikācija.


I. Lakuča stāsta: “Es patiešām esmu skolas cilvēks, un no tā brīža, kad leģendārais skolotājs Uldis Paeglis mani uzaicināja strādāt Pārgaujā un iedeva audzināt klasi, es kļuvu par īstu pārgaujieti, te strādāju jau 27 gadus, no tiem 17 – skolas vadības komandā.


Man ir tā laime strādāt īpašā skolā, mūsu vērtības ir radošums, erudīcija un sadarbība, un mēs patiesi cenšamies radīt tādu vidi un tādas savstarpējās attiecības, kurās valda uzticēšanās, atbalsts un cieņa citam pret citu . Ir skolēni, kuri meklē skolu, kur ir ne tikai augsti CE rezultāti, – viņiem svarīgāka ir draudzīga vide, kurā augt un attīstīties. Un skolai tas jāpiedāvā. Skolotājam jāparāda bērnam viņa ceļš uz izaugsmi. Un tas, manuprāt, ir būtiskākais skolas uzdevums.


Es darīšu visu, lai neapstājamies savā izaugsmē, lai arī turpmāk nodrošinām kvalitatīvu, jaunietim interesantu izglītības procesu, lai atbalstām skolēnus ar padziļinātām interesēm un spējām, virzot viņus uz izcilību, lai mums ir vienotas prasības un spēja atbalstīt ikvienu, lai saglabājam drošu un emocionāli atbalstošu vidi, veicinot skolēnu un skolotāju labbūtību skolā un ikviena aktīvu līdzdalību skolas dzīvē. Tie arī būs svarīgākie mana darba virzieni.


Tāpat vēlos, lai ar otru Valmieras valsts ģimnāziju esam sadarbības partneri, piedāvājot novada skolotājiem kvalitatīvu profesionālo pilnveidi, bet skolēniem – atbalstu ceļā uz izcilību, lai esam vienlīdz stipri un ar mums lepojas mūsu novads.


Apzinos visus izaicinājumus un grūtības, ar kurām saskaras ikviens izglītības iestādes vadītājs, tomēr uzskatu, ka kopā ar esošo skolas vadības komandu un skolotāju kolektīvu spēsim turpināt iesākto – virzību uz mūsu mērķi būt tādai skolai, kurā iegūst mūsdienīgu lietpratības izglītību un kura veicina talantu izaugsmi. Sakot dzejnieka Ojāra Vācieša vārdiem: “ Es uzdrīkstēšos nenobīties”.”


I. Lakuča darba pienākumus Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktores amatā uzsāk pildīt šodien, 1. decembrī.