Par ūdens kvalitāti Valmieras novada ūdenskrātuvēs

Burtnieks

Valmieras novada pašvaldība, rūpējoties par iedzīvotāju veselību,  ir veikusi pirmās neoficiālo peldvietu ūdens analīzes. Pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” par 16 neoficiālo peldvietu monitoringu 1-3 reizes sezonā un 4 avotu ūdens monitoringu 1-2 reizes gadā.

Ūdens kvalitātes pārbaude liecina, ka ūdens kvalitāte Valmieras novada ūdenskrātuvēs: Burtnieku ezera pludmalē Burtniekos, Vecates atpūtas vietā pie Burtnieku ezera Salacas iztekā, Salacā pie Līču skolas, Vaidavas ezera pludmalē, Gaujā Strenčos un Valmierā pie dzelzs tilta ir atbilstoša higiēnas prasībām. Arī Veselības inspekcija atzinusi, ka ūdens kvalitāte šajās ūdenskrātuvēs nav bīstama veselībai.

 Veselības inspekcija katru gadu apkopo iesniegtos neoficiālo peldvietu ūdens analīžu rezultātus un atbilstoši teritoriālajam iedalījumam atspoguļo paraugu ņemšanas vietu, laiku, ūdens kvalitātes rādītāju rezultātus un Veselības inspekcijas slēdzienu par atļauju peldēties. Dati tiek aktualizēti pēc ūdens analīžu rezultātu saņemšanas inspekcijā. Ar informāciju var iepazīties šeit.

Tomēr aicinām iedzīvotājus karstajā laikā būt piesardzīgiem pēc peldes saskaroties ar ādas alerģiskām reakcijām – pēc peldes labi noslaucīties ar dvieli vai noskaloties dušā, un neļaut ādai nožūt dabiskā ceļā.