Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz Valmieras novada pašvaldības ceļiem

Valmieras novada pašvaldība informē, ka tiek atcelti satiksmes ierobežojumi uz Valmieras novada pašvaldības ceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz septiņas vai desmit tonnas (ja konkrētajam ceļam nav noteikts cits masas ierobežojums).

Laika periodā no 2021. gada 8. decembra līdz 21. decembrim visās Valmieras novada apvienību teritorijās uz pašvaldības ceļiem notiek  LVS 77 “Ceļa zīmes” standartam atbilstošas ceļa zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums” noņemšana.