Par suņu ekskrementu savākšanu

Savāc aiz sava suņa!

Ziemai aizejot un sniegam nokūstot, Valmieras novada pašvaldība arvien biežāk saņem iedzīvotāju sūdzības par suņu saimnieku nesavāktiem mājdzīvnieku ekskrementiem. Lai gan pilsētas publisko teritoriju uzkopšanu nodrošina sētnieki vai zemes gabalu un māju īpašnieki, suņu ekskrementu savākšana ir suņu īpašnieku pienākums un atbildība.

Valmiera ir pilsēta ar plašām zaļajām zonām, kas piemērotas suņu pastaigām. Speciāli suņu pastaigu laukumi pilsētā netiek veidoti, lai suņu īpašnieki pastaigās varētu baudīt tādas pašas tiesības un iespējas kā ikviens cits valmierietis. Taču suņu īpašnieku pienākums ir savākt sava dzīvnieka ekskrementus arī zaļajās zonās.

Pirms došanās pastaigā suņa īpašnieks paņem līdzi nepieciešamo aprīkojumu suņa ekskrementu savākšanai – maisiņu, īpašu lāpstiņu utml. Dažādās vietās Valmierā šobrīd ir izvietoti arī speciāli, tikai suņu ekskrementiem paredzēti konteineri, bet ja tādi tuvumā nav, pastaigas laikā radītie mājdzīvnieka atkritumi ir jāsavāc un jāizmet tuvākajā sadzīves atkritumu urnā. Ne visur dabā ir iespējama atkritumu urnu izvietošana, tomēr arī dabas takās, kuras izmanto vēl citi novadnieki, ekskrementi tik un tā ir jāsavāc un jānogādā konteinerā pie sadzīves atkritumiem.

Paldies tiem suņu īpašniekiem, kas sava mīluļa atstāto savāc jau šobrīd! Taču tiem, kas to nedara, atgādinām, ka šo pienākumu nosaka Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā”. Saskaņā ar tiem mājdzīvnieku īpašnieks ir atbildīgs par to, lai nepieļautu, ka mājdzīvnieks rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī Valmieras novada publiskajās vietās.

Šobrīd Valmieras novada pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību tīrības ievērošanai, par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu pašvaldības policija ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai pat piemērot naudas sodu. Ikvienam novadniekam par iedzīvotāju rīcību, nesavācot sava suņa ekskrementus, ir tiesības zvanīt 8484.

Cienot pārējos pilsētas iedzīvotājus un viesus, būsim atbildīgi un uzturēsim patīkamu un tīru vidi, savāksim aiz sevis visa veida atkritumus!