Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu

Tā kā arī Valmierā konstatēts invazīvais Spānijas kailgliemezis, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina valmieriešus pievērst pastiprinātu uzmanību rūpēm par kailgliemežu izplatības ierobežošanu.

Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanai mazdārziņu īpašniekiem iespējams veikt šādas darbības:

• neļaut zālei pēc nopļaušanas kādu laiku stāvēt uz zemes – šādās atliekās noteikti būs gliemeži. Pļaujot zāli, kuru pēc nopļaušanas uzreiz savāc pļaušanas iekārta, iespēja izplatīt kailgliemežus ir maza;
• no stādiem kailgliemežus var nolasīt ar rokām. Visaktīvākie tie ir mitros apstākļos un naktī;
• kailgliemežus var iznīcināt mehāniski, tos nenolasot. Dārzu pēc tam apseko atkārtoti, jo kailgliemeži pulcējas ap bojāgājušiem īpatņiem. Tādējādi iespējams notvert arī pārējos sugas īpatņus;
• Spānijas kailgliemežu izķeršanai var izmantot arī lamatas, ko ierīko vietās, kur gliemežus grūti salasīt;
• lai nepieļautu gliemežu piekļūšanu stādiem, ap tiem var veidot aizsargbarjeras (aizsargsētiņas, vara lentes, elektriskos ganus, ķīmiskās aizsargbarjeras);
• Spānijas kailgliemežu skaits ir mazāks vietās, kur intensīvi tiek pļauta zāle;
• lai izjauktu iespēju gliemežiem paslēpties augsnes plaisās, dzīvnieku alās un ejās un ievērojami samazinātu to skaitu, piemājas dārzos jāveic augsnes dziļā uzrakšana, apvēršot velēnu.

Nolasītos kailgliemežus nepieciešams iznīcināt, tos pāršķeļot ar lāpstu vai citu asu priekšmetu. Tos iespējams iznicināt arī, diennakti ievietojot 10% vārāmās sāls vai 1% vara sulfāta šķīdumā. Šāda iznīcināšana īpaši ieteicama ir augustā un septembrī, kad Spānijas kailgliemezis visintensīvāk dēj olas. Tas sekmēs arī vēl neizdēto oliņu aiziešanu bojā.

Bojā gājuši gliemeži, tai skaitā sāls vai vara sulfāta šķīdumā bojā gājuši gliemeži, uzskatāmi par bioloģiskiem atkritumiem. Ja bojā gājušo gliemežu daudzums ir samērojams ar mājsaimniecības iespējām, tos var ievietot kompostā vai aprakt, pēc iespējas samazinot vara sulfāta šķīduma nonākšanu vidē.

Lai veicinātu izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Latvijas Republikas Dabas aizsardzības pārvalde LIFE Integrētajā projektā “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ir izstrādājusi vietni “Invazīvo sugu pārvaldnieks”. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm. Vietne ir pieejama saitē http://bit.ly/invazivs.

Atgādinām arī, ka visa veida sadzīves atkritumu (piemēram, lapu, zaru) iznešana no nekustamā īpašuma pagalma, kā arī patvaļīgu sadzīves atkritumu izgāztuvju ierīkošana atbilstoši 12.05.2020. pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 343 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā” Valmierā ir aizliegta. Jebkādu dārza atkritumu, tai skaitā nezāļu un nopļautās zāles, izvešana uz mežu var veicināt Spānijas kailgliemeža nekontrolētu vairošanos

IZGLĪTOJOŠS PASĀKUMS PAR PIEMĀJAS KOMPOSTA VEIDOŠANU, kurā eksperte Rūta Bendere skaidro, kādu kompostu izvēlēties, ja piemājas dārzā konstatēts invazīvais Spānijas kailgliemezis