Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma noteikto
tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, atbilstoši  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26. novembra lēmumam  Nr.155 (protokols Nr.51, 3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ  SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” un saskaņā ar uzņēmuma veiktās  iepirkuma procedūras Nr. KKS/TI-7/2023 “Kurināmā piegāde SIA “Kocēnu komunālā  saimniecība” katlu mājām 2023./2024.gada apkures sezonā” rezultātiem, iesniedz noteikto  (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu Valmieras novada Bērzaines, Kocēnu, Rubenes,  Vaidavas un Zilākalna ciemiem. 

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes tarifs:

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Bērzaines ciemā, Valmieras novadā

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais  tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā  tarifa palielinājums/  samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana99.7280.70– 19.07 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale14.6113.13.– 10.13 %
Siltumenerģijas tirdzniecība7.217.210%
Siltumenerģijas gala tarifs121.54101.04– 16.87 %

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Kocēnu ciemā, Valmieras novadā

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais  tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā  tarifa palielinājums/  samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana70.3348.79– 30.63 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale20.4517.37– 15.06 %
Siltumenerģijas tirdzniecība5.425.420%
Siltumenerģijas gala tarifs96.2071.58– 25.59 %

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Rubenes ciemā, Valmieras novadā

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais  tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā  tarifa palielinājums/  samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana78.9254.59– 30.83 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale14.6412.04– 17.76 %
Siltumenerģijas tirdzniecība5.665.660%
Siltumenerģijas gala tarifs99.2272.29– 27.14 %

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Vaidavas ciemā, Valmieras novadā

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais  tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā  tarifa palielinājums/  samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana76.1951.86– 31.93 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale21.9919.65– 10.64 %
Siltumenerģijas tirdzniecība5.035.030%
Siltumenerģijas gala tarifs103.2176.54– 25.84 %

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Zilākalna ciemā, Valmieras novadā

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais  tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā  tarifa palielinājums/  samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana73.5049.17– 33.10 %
Siltumenerģijas pārvade un sadale13.1810.61– 19.50 %
Siltumenerģijas tirdzniecība4.984.980%
Siltumenerģijas gala tarifs91.6664.76– 29.35 %

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums 2023.gada 1. oktobris.