Par SIA ”Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes noteikto (piedāvāto) tarifu

Valmieras ūdens

SIA “Valmieras ūdens” 2022. gada 30. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs (01.07.2022.) (bez PVN) EUR/MWhNoteiktais (piedāvātais) tarifs no 01.10.2022. (bez PVN) EUR/MWhTarifa palielinājums / samazinājums pret esošo (%)
Siltumenerģijas ražošana63.65126.9099.37%
Siltumenerģijas pārvade un sadale20.1630.3750.64%
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs85.08158.5486.34%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa 158.54EUR/MWh bez PVN spēkā stāšanas datums 2022. gada 1. oktobris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar siltumenerģijas piegādātāju cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmierā, Valmieras novadā darba dienās no 9:00 līdz 10:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju  Maiju Moli pa tālruni 64220606.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, elektroniskā pasta adrese: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas iela 45, Rīgā, LV1039, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.