Par projektu ‘’Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā’’

Projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” (nr. 9.2.4.2/16/I/051) aktivitātes tiek īstenotas jau no 2017.gada un turpināsies līdz 2022. gadam.

Projekta mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju veselības paradumu maiņu, palielinot izpratni par veselīga dzīvesveida un personiskās veselības nozīmi, piedāvājot identificētajām problēmām atbilstošu aktivitāšu klāstu dažādām iedzīvotāju grupām un dodot iespēju paplašināt savas zināšanas par dažādiem, ar cilvēka veselību saistītiem aspektiem, kā arī apgūt praktiskas iemaņas šo zināšanu pielietošanai ikdienā savas veselības uzlabošanai.

Projekta kopējais finansējums ir 66 762 EUR.

Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes – veselīga dzīvesveida pārgājieni, ārstnieciskās vingrošanas, jogas, vingrošanas, nūjošanas un deju nodarbības, dažādas lekcijas un nodarbības par atkarībām, garīgās veselības veicināšanu, sirds un asinsvadu veselību, onkoloģiju, veselīga uztura meistarklases un nodarbības, vasaras nometne Beverīnas novada jauniešiem.

Šogad aktivitātes, saistībā ar projektu “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā”, tiks organizētas samazinoties ierobežojumiem valstī. Aicinām sekot līdz informācijai!

Informāciju sagatavoja: Projekta koordinatore Madara Krauze