Par noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu no 1. oktobra

SIA “Valmieras ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.  

Sabiedriskā pakalpojuma veids  Spēkā esošais tarifs  
(bez PVN)  
Noteiktais tarifs  
(bez PVN)  
Noteiktā tarifa palielinājums (%).  
  Ūdensapgādes pakalpojums   1,03   1,06   3% 
  Kanalizācijas pakalpojums   1,24   1,29   4% 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1.oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).  

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.133 apstiprināto tarifu, kas 2021. gada 26. novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2021; Nr.229.6). 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu no 2023. gada 1. septembra un elektroenerģijas sadales un piegādes izmaksu izmaiņām no 2023. gada 1. jūlija.  

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem lietotājs var  SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmierā darba laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju  Maiju Moli pa tālruni 64220606,  

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības 50, Valmiera, Valmieras novads, LV4201 vai , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese:  septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.