Par notariālajiem pakalpojumiem Valmieras novada Bāriņtiesā

Saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos, ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, apvienību pārvaldēs, apliecinājumus un citu Bāriņtiesu likuma VII nodaļā noteikto uzdevumu izpildi, notariālos pakalpojumus sniedz Valmieras novada Bāriņtiesa arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Apvienību pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Valmieras novada Bāriņtiesas darbalaiks, apmeklētāju pieņemšanas laiki un kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Joprojām personas var vērsties pie jebkura zvērināta notāra neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas. Valmieras pilsētā notariālo pakalpojumu saņemšanu nodrošina zvērināti notāri:

1) Aina Zvidriņa, prakses vieta: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras novads, tālrunis 64222310, 26577766, e-pasts: ;

2) Agris Jaunpujēns, prakses vieta: Rīgas iela 9-4, Valmiera, Valmieras novads, tālrunis 64222273, e-pasts: .