Par nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2403 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2403, 6218 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu pagasta zemnieku saimniecība “TĪRUMKALNI”, reģistrācijas Nr.44101003149, ar nosolīto nomas objekta nomas maksu gadā 106,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.