Par nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2402 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2402, 9606 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu pagasta zemnieku saimniecība “TĪRUMKALNI”, reģistrācijas Nr.44101003149, ar nosolīto nomas objekta nomas maksu gadā 136,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.