Par lietus ūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā

Valmieras ūdens

Aizvadītā gada laikā SIA “Valmieras ūdens” apsekoja plašu teritoriju Valmieras pilsētā, lai ar dūmu ģeneratora palīdzību noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi. Vairāk nekā 120 īpašumos konstatēts, ka, iespējams, lietus ūdens savākšanas sistēma pieslēgta sadzīves kanalizācijas tīklam, neveicot novadīto ūdeņu uzskaiti. Par to vēstules formātā informēti namīpašnieki ar aicinājumu sazināties ar SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļu, lai rastu racionālāko un ekonomiski izdevīgāko risinājumu esošajai situācijai.

SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

“Viens no risinājumiem, ko piedāvājam klientiem, ir demontēt lietus ūdens komunikāciju savienojumu ar sadzīves kanalizācijas tīklu un turpmāk novadīt tos alternatīvā veidā. Lietus ūdens apsaimniekošanai Valmieras pilsētas teritorijā ir dažādas iespējas, un to novadīšana sadzīves kanalizācijā ir viena no tām, taču tad jābūt noslēgtam līgumam ar “Valmieras ūdens” par šāda pakalpojuma saņemšanu, kā to paredz spēkā esošā likumdošana. Vēl kā risinājums ir īpašumam uzstādīt notekūdeņu plūsmas mērītāju, lai iegūtu precīzus datus par novadīto daudzumu centralizētajā sistēmā. Iespējas ir vairākas, tāpēc aicinām namīpašniekus sazināties ar mums, lai sarunas ceļā rastu risinājumu.”

Pilsētā paralēli darbojas divas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas – sadzīves kanalizācija un lietus ūdeņu kanalizācija. Kā vienai, tā otrai ir dažādi risinājumi, taču svarīgi, lai abas darbotos šķirti. Pretējā gadījumā lietus ūdeņi nonāk kanalizācijas sistēmā kopā ar sadzīves notekūdeņiem. Lai pārbaudītu namīpašumos esošo sistēmu darbību, tiek izmantots dūmu ģenerators, kas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai, cauruļvados iepūšot dūmus, un pēc to izplūdes vietas iespējams noteikt, vai konkrētajā ielā vai nekustamajā īpašumā centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pievienota lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ja inspekcija to apstiprina, īpašniekiem tas jānovērš, lai turpmāk nodrošinātu autonomu lietus ūdeņu novadīšanu atsevišķi no sadzīves kanalizācijas. Ja īpašumam nav iespējams pieslēgties lietus ūdens novadīšanas sistēmai, ir iespējams slēgt līgumu ar SIA “Valmieras ūdens” par lietus ūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā kā maksas pakalpojumu.

Lai pārrunātu iespējas konkrētajā adresē, namīpašnieki aicināti sazināties ar “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītāju Dagni Muižnieku pa tālruni 29377137 darba dienās laikā no plkst. 08.00 līdz 17.00.

Informāciju sagatavoja:

SIA “Valmieras ūdens”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ingrīda Upīte

Mob. tel.: 28686666

E-pasts: www.valmierasudens.lv