Par licencētās makšķerēšanas lomu atskaišu iesniegšanu

makšķerēšanas atskaites

Saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem un Ministru kabineta noteikumiem nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, lomu uzskaites kārtība, paredz, ka loma pārskatu iesniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

Atskaite jāiesniedz arī, ja loms nav noķerts.

Lai palīdzētu veikt atskaišu iesniegšanu, sagatavotas vizuālas instrukcijas.

Par lomu atskaišu iesniegšanu plašāk manacope.lv