Par ielu apgaismojumu Valmierā

ielas lampa

Viena no iedzīvotājiem redzamākajām jomām, ko skar energoresursu taupības pasākumi Valmieras novada pilsētās un ciematos, ir ielu apgaismojums. Tiek saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par nedegošām ielu apgaismes lampām.

Ielu apgaismojums Valmieras pilsētā jau no septembra tiek samazināts praktiski visās ielās. Atkarībā no lampu veida un tehniskajām iespējām, apgaismojuma samazinājums tiek veikts dimmējot – regulējot un samazinot apgaismojuma intensitāti, vai arī ar dažādiem tehniskajiem risinājumiem tiek atslēgta katra trešā lampa.

Ielās, kur tas tehniski ir iespējams, apgaismojuma spilgtums šajā sezonā samazināts jau no plkst. 22.00, iepriekš tas tika darīts no plkst. 23.00. Savukārt no rīta samazinājums darbojas līdz plkst. 6.00.

Savukārt ielās ar vecāku apgaismojuma infrastruktūru, kur nav iespējams regulēt spilgtumu, tiek atslēgtas daļa lampu, tās netiek iedegtas vispār.

Šobrīd noris ielu rekonstrukcijas būvdarbi Pārgaujā, Ūdens ielā un vēl pāris vietās pilsētā, tādēļ tuvākajās ielās atsevišķos posmos tehnisku iemeslu dēļ uz laiku ielu apgaismojums ir atslēgts. Tas tiks atjaunots līdzko būvdarbi tiks pabeigti.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem.