Par iedzīvotāju iniciatīvas projekta “Vieda” aktivitāti

Valmieras novada pašvaldības atbalstītā iedzīvotāju iniciatīvas projekta “Vieda” ietvaros 28.augustā Jēru klubā notika praktiskas nodarbības Sanitas Lablaikas vadībā. Projekta mērķis bija labāk iepazīt sevi un veidus, kā mazināt stresu mūsdienu steidzīgajā un piesātinātajā ikdienā.

Projekta dalībnieki nodarbībās iepazinās ar dažādiem terapijas veidiem – Baha ziedu, Aura-somas un skaņu terapiju. Izmantojot kartītes, ikviens varēja izvēlēties savus ziedus, lai noskaidrotu, kāds ziedu maisījums ir viņam vispiemērotākais šajā situācijā un, ja vēlējās, saņēma tieši sev gatavotu Baha ziedu esences individuālo maisījumu.

Iepazīstoties ar Aura-somas terapiju, katrs varēja izvēlēties četras krāsu pudelītes. Pirmā atspoguļoja mūsu būtību, otrā norādīja uz problēmu, kuru atrisinot varam uzlabot savu fizisko un garīgo veselību, trešā atklāja mūsu esošo situāciju, bet ceturtā iezīmēja nākotnes akcentus. Vairāk uzzinājām par otrās pudelītes krāsu nozīmi,  saņemot skaidrojumu par savu potenciālu un šķēršliem, ar kuriem varam saskarties to realizējot. Saņēmām arī ieteikumus, kur iegūt papildus informāciju, jo mūs ierobežoja grupas lielums un laika limits.

Pats jaudīgākais bija tikšanās noslēgums, kurā izbaudījām skaņu terapiju un dažādu instrumentu – gongu, šamaņa bungu, koshi zvaniņu u.c. iedarbību uz sevi un savām sajūtām. Vairāki dalībnieki arī izrādīja interesi par padziļinātu piedāvāto terapiju apguvi un konsultācijām, tāpēc ļoti iespējams, ka nākotnē  interesentiem tiks organizēta vēl kāda tikšanās.

Paldies “Jēru kluba” saimniecei Ilzei Mitānei, kura gādāja par kafijas pauzi un pusdienām pasākuma dalībniekiem.

Paldies projekta vadītājai Laimai Briedei – Bērziņai.

Paldies arī Līgai Bieziņai no Valmieras novada Attīstības nodaļas, kura konsultēja projekta tapšanas procesā.

Foto autores: Zane Jeske un Liene Apsīte.

Informāciju sagatavoja:
projekta ieviešanā iesaistīto iedzīvotāju iniciatīvas grupas dalībniece Zane Jeske