Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”

Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. sēdes lēmumā Nr.640 “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu”

Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. sēdes lēmumā Nr.640 “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu”

2023.gada 31. augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.436 “Par grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (Protokols Nr.20, 10§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu” un darba uzdevumā”   Ar lēmumu Nr.436, grozītu lēmumu Nr.640 un grozītu darba uzdevumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25573.

Plašāka informācija ŠEIT.

Lēmums