Par braukšanas maksas atlaidēm Valmieras pilsētas maršrutu autobusos no 15. novembra

Valmieras pilsētas maršrutu autobusos no 15. novembra braukšanas maksas atlaides tiks piemērotas Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību. Braukšanas maksas atlaides tiks piemērotas arī pensionāriem, taču obligāti ir jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Tāpat pensionāriem paliek spēkā līdzšinējā kārtība – jāuzrāda pašvaldībā saņemtā personalizētā braukšanas karte. Tādējādi pensionāri ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un skolēni Valmieras pilsētas maršrutu autobusos no 15. novembra varēs braukt bez maksas.

Valdība lēmusi, ka no 15. novembra paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi sabiedriskajā transportā. Vienlaikus, lai mazinātu saslimstības riskus, pieaugušajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, atlaides netiks piemērotas pašvaldību dotētajā sabiedriskajā transportā. Tāpat noteikts, ka pašvaldības var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Atgādinām, ka braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr.414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” pilsētas maršrutu autobusos saņem arī: bērni, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; personas ar I vai II invaliditātes grupu; personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; persona, kura pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.