Par braukšanas maksas atlaidēm skolēniem vasaras brīvlaikā

SIA “VTU Valmiera” informē, ka Valmieras pilsētas maršrutu autobusos skolēniem bezmaksas braucieni pieejami arī vasaras brīvlaikā, uzrādot derīgu skolēna apliecību (2022./ 2023. mācību gads, ieskaitot vasaras brīvlaiku). Savukārt reģionālās nozīmes maršrutos vasaras brīvlaikā atlaides skolēniem nav spēkā, ņemot vērā, ka tās tiek piemērotas braucieniem konkrētos maršrutos (dzīvesvieta – izglītības iestāde – dzīvesvieta).

SIA “VTU Valmiera” informē, ka Valmieras pilsētas maršrutu autobusos skolēniem bezmaksas braucieni pieejami arī vasaras brīvlaikā, uzrādot derīgu skolēna apliecību (2022./ 2023. mācību gads, ieskaitot vasaras brīvlaiku). Savukārt reģionālās nozīmes maršrutos vasaras brīvlaikā atlaides skolēniem nav spēkā, ņemot vērā, ka tās tiek piemērotas braucieniem konkrētos maršrutos (dzīvesvieta – izglītības iestāde – dzīvesvieta).

Sākoties jaunajam mācību gadam 1. septembrī, skolēniem atlaides saņemšanai būs nepieciešams uzrādīt derīgu skolēna apliecību (2023./ 2024. mācību gads). Par apliecības izgatavošanu pirmās klases skolēniem, kā arī skolēniem, kuri mainījuši izglītības iestādi, atbildīga ir izglītības iestāde, tāpat arī izglītības iestāde vecāko klašu skolēniem izsniegs uzlīmes, kur būs norādīta informācija par jauno mācību gadu.

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā” nosaka, ka bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos no 2022. gada 1. septembra var braukt Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot skolēnu apliecību.

Jāpiemin, ka tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos ir arī bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai; Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti; Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Valmieras novada pašvaldība ir izsniegusi personalizētu braukšanas karti.

Tāpat arī ir iespēja izmantot atlaidi, iegādājoties mēnešbiļeti braucieniem Valmieras pilsētas maršrutu autobusu tīklā. Plašāk šeit.

Savukārt Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 64 nosaka, ka bez maksas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā mācību gada laikā mācību dienās var braukt Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot skolēnu apliecību. Par šiem skolēniem izglītības iestāde sniedz ziņas pārvadātājam, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas, kā arī braucienu skaitu dienā.

Informāciju sagatavoja:

SIA “VTU Valmiera”