Par autoostas pakalpojumu sniegšanu Rūjienā

Par autoostas pakalpojumu sniegšanu Rūjienā

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 2023. gada 1. aprīļa Rūjienas autoostā tiks pārtraukta biļešu tirdzniecība (biļetes iespējams iegādāties autobusā) un bagāžas uzglabāšana, bet no 2023. gada 1. maija pasažieriem netiks nodrošināta uzgaidāmās zāles pieejamība.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumiem Nr.502 “Autoostu noteikumi” valsts SIA “Autotransporta direkcija” Rūjienas autoostu ir reģistrējusi kā IV kategorijas autoostu, kuras obligāti sniedzamie pakalpojumi ir 9.1. punktā minētā iespēja izmantot pasažieru platformas (pasažieru platformas ir no kopējās brauktuves atdalītas autobusu apstāšanās vietas un pasažieriem nepieciešamā teritorija autobusa gaidīšanai, iekāpšanai un izkāpšanai) un 9.3.1.punktā minētā informācijas sniegšana par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam.

Tā kā noteikumu 12. punkts paredz autoostas pakalpojumu maksas aprēķinā iekļaut tikai tās izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās kategorijas autoostā obligāti sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu, SIA “VTU Valmiera” pārtrauc biļešu tirdzniecības, bagāžas uzglabāšana un uzgaidāmās zāles pakalpojumu sniegšanu.