Par AS “Valmieras piens” noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprināja AS “Valmieras piens” noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu – 74,73 EUR/MWh.

Līdz ar jaunā tarifa stāšanos spēkā no 2022. gada 1. janvāra tiek atcelts 2020. gada 5. marta lēmums Nr. 21 “Par akciju sabiedrības “Valmieras piens” noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu”.

Regulatora padome nosaka, ka no 2022. gada 1. janvāra AS “Valmieras piens” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 59 “Par akciju sabiedrības “Valmieras piens” saražotās siltumenerģijas tarifu” apstiprināto saražotās siltumenerģijas tarifu.