Par 4000 vairāk vides jautājumu zinātāju

Straupes pamatskolas 9.klase

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA), kas ir SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības realizēšanas vieta, noslēdz mācību gadu. Tas bijis produktīvs un aizraujošs – nodrošinātas klātienes un attālinātās nodarbības, apmācot vairāk nekā 4000 interesentu videi draudzīgai rīcībai.

URDA vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Visu mācību gadu nodrošinājām ne tikai apmācības ar dažādām interešu grupām pielāgotu mācību saturu vides izglītībā, bet arī piedāvājām URDA akcijas, kurām pamatā ir pētniecības process, lai vērstu izglītojamo vēlmi un interesi dabas izzināšanai un apzinātos cilvēka ietekmi uz vidi. Gan izstrādājot akciju piedāvājumu, gan apmācību tēmas mums ir svarīgi kompetencēs balstīta satura nodrošināšana, lai domātu, meklētu un atklātu ko jaunu. Mūsuprāt, svarīgi visos vecuma posmos rosināt interesi par dabu aizraujošā veidā.”

Šobrīd notiek skolēnu un pedagogu godināšana par kopā paveikto. URDA komanda steidz nogādāt dāvanu kartes, pārsteigumu balvas un atbalstītāju dāvanas uz aktīvākajām izglītības iestādēm, kuras gan vākušas pārstrādei makulatūru un PET pudeles, gan pildījušas URDA izstrādātos uzdevumus cilvēka un vides mijiedarbības izprašanai.

URDA akciju laureāti:

Akcijā pirmsskolas izglītības iestādēm “Dārgumu medības – zeķes dzīve pazemē”, kurā tika pētīts atkritumu nezūdamības likums un vērsta uzmanība uz dabas procesu izpratni piedalījās 18 izglītības iestādes.

Balvas (pētniecības komplektus dabas pētīšanai) pēc izlozes iegūst:

  • Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” struktūrvienība “Pienenīte” grupiņa “Sienāzīši”,
  • Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” grupiņa “Tauriņi”,
  • Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” grupiņa “Kamenītes”.

Akcijā “Dabai labu darīt”, kurā vākti pārstrādei derīgi materiāli, kopā piedalījās 30 skolas, 15 pirmsskolas izglītības iestādes (PII), savācot 78 tonnas makulatūru un 200 m3 PET. Balvas – materiālus mācību bāzes papildināšanai un mācību ekskursijas vides izglītībā – ieguva Strenču PII “Minkāns”, kas savāca otru lielāko pārstrādei derīgo materiālu apjomu.

PII lielākās savāktais apjoms uz vienu izglītojamo: 2. vietā ierindojās Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Dikļos.

Skolas lielākais savāktais apjoms: 1. vietā Valmieras Viestura vidusskola, 3. vietā Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola.

Akcijā “Atklāj par ūdeni kopā ar URDU” (1.-6. klasei), kurā tika veikti eksperimenti un pētījumi par ūdeni – piedalījās astoņas izglītības iestādes. Balvas pēc žūrijas vērtējuma (dāvanu kartes no ieber.lv) ieguvēju vidū – Valmieras sākumskolas 1a. klase.

Dāvanu kartes (ieejas biļetes Līgatnes dabas takās no Dabas aizsardzības pārvaldes visai klasei) ieguvēju vidū – Trikātas pamatskolas 3. klase.

Atgādinām, ka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO jau vairāk nekā 20 gadus realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalībai vides kvalitātes uzlabošanā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja