Papildu aprīkojums veselības uzlabošanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Sedas un Plāņu ģimenes ārstu praksēs

Atbilstoši 31.03.2021. ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajiem līgumiem Sedā un Plāņos tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti:

  • “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/047, kas paredz infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu Ingas Nātras ģimenes ārsta prakses vietā Sporta ielā 4-30, Sedā;
  • “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/048, kas paredz infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu Ineses Veršelo ģimenes ārsta prakses vietā Skolas ielā 2, Plāņos, Plāņu pagastā.

Sedas doktorātam un Plāņu feldšerpunktam vasarā jau tika iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas un datortehnika un iepirkumu rezultātā tika ietaupītas finanses. Par to plānots papildu iegādāties medicīnas iekārtas un datortehniku Sedas doktorātam: ierīci netiešai asinsspiediena mērīšanai, aukstuma somu un portatīvo datoru, bet Plāņu feldšerpunktam: inhalatoru, glikometru, iekārtu ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai, hemoglobinometru, aukstuma somu, instrumentu galdu un printeri. Līdz ar to tiks paplašināts ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu klāsts un to kvalitāte gan Sedā, gan Plāņu pagastā.

Projektā Nr. 9.3.2.0/20/A/047 kopējās izmaksas plānotas 4080,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 3468,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 367,20 euro, pašvaldības budžeta finansējums ir 244,80 euro. Projektā Nr. 9.3.2.0/20/A/048 kopējās izmaksas plānotas 8160,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 6936,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 734,40 euro, pašvaldības budžeta finansējums ir 489,60 euro.

Projekti tiek realizēti darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.