Papildināts aprīkojums zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā

ezers ziemā

Lai uzlabotu operatīvo pārbaužu veikšanas iespējas un iespējamo pārkāpēju novērošanu Valmieras novada ūdenstilpnēs, ik gadu tiek uzlabots ekipējums, kas palīdz to veikt efektīvāk.

Ar Zivju fonda atbalstu projektā “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2022. gadā” iegādātas ierīces un ekipējums, kas atvieglos inspektoru ikdienas darbu.

Iegādāti divi spectērpi ar siltinājumu, nodrošinot iespēju ūdeņus apsekot drošāk un ilgāk arī nelabvēlīgos laikapstākļos. Rāciju komplekts uzlabos pašvaldības policijas inspektoru savstarpējās saziņas iespējas, īpaši vietās, kur nav mobilo sakaru tīkla pārklājuma. Diennakts tumšajā laikā zivju resursu uzraudzību palīdz veikt četri jauni akumulatora lukturi, bet makšķerēšanas licenču vai zvejas licenču pārbaudi operatīvi var veikt pateicoties četriem planšetdatoriem. Vaidavas ezera uzraudzību 24 stundas diennaktī turpmāk varēs veikt arī no pašvaldības policijas operatīvā centra, to nodrošinās videonovērošanas termālā kamera.

Projekta mērķis – veicināt Valmieras novada teritorijā esošo ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumus. Kopējās projekta izmaksas 21740,14 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10794,77 EUR.

zivju fonds