Palielinātas zivju resursu aizsardzības iespējas

Lai veicinātu publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumus, pašvaldības policijas rīcībā nodotas divas jaudīgas Burtnieku ezera videonovērošanas sistēmas, kā arī bezpilota lidaparāts.

Nupat uzstādītās videonovērošanas sistēmas ar augstas izšķirtspējas attēla palielinājuma funkciju Burtnieku ezera Matīšu kanālā un Vecates atpūtas vietā ir būtisks papildinājums jau iepriekšējos gados uzstādītajām trim sistēmām. Tās būtiski atvieglo ezera inspektoru darbu, ļaujot jebkurā laikā un vietā tiešsaistē pārlūkot Burtnieku ezeru un Salacas izteku.

Citās ūdenstilpēs pašvaldības policijas inspektoriem talkā nāk bezpilota lidaparāts.

Videonovērošanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Videoprojekts Baltija”. Bezpilota lidaparātu piegādāja SIA “IGJJ”. Aprīkojums papildināts Valsts zivju fonda projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000024 “Zivju resursu aizsardzība Burtnieku ezerā 2021.gadā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 8650,29 eiro, no kuriem 7698,00 eiro – Valsts zivju fonda finansējums, 952,29 eiro – pašvaldības finansējums.