Palīdzības organizēšana Valmieras novadā patvēruma meklētājiem no Ukrainas

Valmieras novada pašvaldība kopš 25. februāra centralizēti organizē informācijas apmaiņu starp palīdzības meklētājiem un palīdzības sniedzējiem, aicinot iedzīvotājus zvanīt 8484, pārsvarā organizējot palīdzības sniegšanu uz vietas Valmieras novadā patvēruma meklētājiem no Ukrainas.

Līdz 16.martam Valmieras novadā, lielākoties Valmierā, izmitināti 260 patvēruma meklētāji no Ukrainas.

Kā pieteikties palīdzības saņemšanai?

 1. Ierodoties Valmieras novadā, Ukrainas pilsoņu kontaktpersonas vai Ukraiņu pilsoņi zvana uz bezmaksas atbalsta tālruni 8484 un informē par iebraukšanas laiku, vietu, personu skaitu utt.;
 2. Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde (turpmāk SLP), saņemot informāciju par Ukrainas pilsoņu ierašanos:
  • noskaidro vai iebraucējiem ir nepieciešama neatliekama palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanā (pārtika, apģērbs, medikamenti u.c. lietas);
  • sniedz pirmo atbalstu;
  • vienojas par tikšanās laiku un vietu ar kontaktpersonu vai Ukrainas pilsoņiem, lai izvērtētu personas/mājsaimniecības sociālo situāciju, pamatvajadzības un sociālā atbalsta nodrošināšanas veidu un apjomu;
  • nodot informāciju, sazinās vai sadarbojas ar atbildīgo darbinieku, iestādi vai institūciju konkrētu jautājuma risināšanā, ja Ukrainas pilsonim ir nepieciešams cita veida atbalsts (izglītības, medicīnas, mājokļa, personas apliecinošu dokumentu, vīzas u.c.);
  • vajadzības gadījumā piesaista brīvprātīgos palīgus dažāda veida atbalsta sniegšanā.
 3. Ukrainas pilsoņi, kuri atraduši mājokli Valmieras novadā, var saņemt šādu atbalstu:
  • apģērbs, apavi, higiēnas preces u.c.;
  • pārtikas pakas;
  • LMT ziedotās telefona SIM kartes;
  • ziedotās dāvanu kartes (medikamentu vai pārtikas, apģērba vai higiēnas preču iegādei);
  • sociālā palīdzība;
  • konsultatīvs atbalsts sociālo jautājumu kārtošanā (sociālā darbiniece Aļona Ozoliņa, kontakttālrunis 26689353 (saziņa krievu valodā)

Naudas ziedošana

No 3.marta līdz 16.martam Valmieras attīstības aģentūras atvērtajā ziedojumu kontā saziedoti 8595 eiro. Par saziedotajiem līdzekļiem Valmieras Attīstības aģentūra iegādājas dāvanu kartes, ko atbilstoši vajadzībām piešķir patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kuri jau ir ieradušies Valmieras novadā.

Līdz 16. martam no saziedotajiem naudas līdzekļiem sniegts sākotnējs atbalsts 32 Ukrainas iedzīvotājiem. Izsniegtā ziedojumu summa –  750 eiro:

1) 250 eiro apmērā iegādātas dāvanu kartes medicīnisko preču iegādei;

2) 500 eiro apmērā iegādātas dāvanu kartes pārtikas preču (tostarp bērnu pārtikas un specializētās pārtikas), higiēnas un saimniecības un citu preču iegādei.

Tuvākajās dienās tiks izsniegtas dāvanu kartes medicīnisko preču iegādei 400 eiro apmērā un 1900 eiro apmērā pārtikas preču (tostarp bērnu pārtikas un specializētās pārtikas), higiēnas un saimniecības un citu preču iegādei.

Ukrainas iedzīvotāju vajadzības tiek apzinātas, tādēļ lielāks atbalsts no ziedojumiem tiks sniegts tuvākajā laikā.

ZIEDOJUMA KONTS

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”

Reģ. Nr. 40008054745

Luminor Bank AS RIKOLV2X

LV37RIKO0002930340339

Ziedojot lūdzam norādīt mērķi “Atbalsts Ukrainas bēgļiem”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sanitu Alainu no Valmieras Attīstības aģentūras, tālr. 26421413, e-pasts: .

Valmieras novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 1. stāvā ir uzstādīts stends, kurā var ievietot ziedojumu skaidras naudas veidā atbalstam patvēruma meklētājiem no Ukrainas. Ziedojumu kaste ir iztukšota divas reizes, kopējais naudas apjoms, kas iemaksāts bankā līdz 14.martam ir 2150 eiro.

Mantu ziedošana

Informējam, ka mantu ziedošana novada kultūras centros, atbalstot Valmierā esošos Ukrainas iedzīvotājus, šobrīd vairs nav nepieciešama. Paldies par lielo atsaucību un palīdzības sniegšanu!

Šobrīd ir pietiekams uzkrājums, lai sniegtu palīdzību Valmieras novadā esošajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Tiklīdz būs nepieciešamība, ziedojumu vākšana, ziedojot dažādas lietas, Valmieras novada kultūras centros atsāksies. Pašvaldība publicēs informāciju, ja būs nepieciešama kāda konkrēta lieta.

Aicinām patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kuri ieradušies Valmieras novadā, turpināt palīdzēt finansiāli!

Savukārt apģērbu un apavu pieņemšanu turpina SIA “ZAAO”.

Pateicamies ikvienam par atbalstu!