Pagarināts mājsaimniecībām izsniegto izziņu par trūcīgas un maznodrošinātas statusu derīguma termiņš

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka mājsaimniecībām izsniegto izziņu par trūcīgas un maznodrošinātas statusu derīguma termiņš pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Līdz 2022. gada 28. februārim ir derīgas vecās izziņas.

Par ārkārtējās situācijas periodā pagarināto statusu izziņas papīra formātā netiek izsniegtas.

Ja sākotnēji izsniegtā izziņa, kuras derīguma termiņš beidzās 2021. gada 30. septembrī vai visā ārkārtējās situācijas periodā, ir sabojāta vai persona to ir nozaudējusi, uz personas lūguma pamata Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde izsniegs jaunu izziņu papīra formātā.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes kontaktinformācija šeit.