Pabeigti Rūjienas sociālo pakalpojumu centra būvdarbi

Rūjienas sociālo pakalpojumu centrs

Augusta sākumā pabeigti projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) būvdarbi. Rūjienas bijušās slimnīcas ēka pārtop par Rūjienas sociālo pakalpojumu centru.

Nākamais solis ir atzinumu saņemšana no atbildīgajām iestādēm par tehnisko noteikumu ievērošanu. Pēc tam dokumentāciju izvērtēs Valmieras novada būvvalde un veiks objekta pārbaudi par tā atbilstību projektēšanas nosacījumiem, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā.

Aktīvi norisinās sociālo pakalpojumu centra telpu iekārtošanas process – ir noslēgts līgums ar SIA “KORE AG” par mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu. Notiek aizkaru un žalūziju iegāde un uzstādīšanai, iegādātas dažādas elektropreces.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Rūjienas bijušās slimnīcas ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, būvdarbus veica SIA “EKERS”.

Ņemot vērā pandēmijas radīto negatīvo ietekmi uz būvmateriālu piegādi un strauji augošajām būvmateriālu un degvielas cenām, projekta ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim. Ar SIA “EKERS” līguma termiņš par būvdarbiem noslēdzās 2022. gada 5. augustā (būvuzraugs SIA “RIB Unit”).

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds