Pabeigta Ziloņu ielai piegulošā Lāčplēša ielas posma seguma maiņa

Ziloņu ielas un tai piegulošās teritorijas pie Dzirnavu ezeriņa pārbūve sākās 2020. gada oktobrī. Ir pabeigta Ziloņu ielai piegulošā Lāčplēša ielas posma seguma maiņa, izvēloties atbilstošāko satiksmes intensitātei.

Teritorija, kas kļuvusi par labiekārtotu brīvā laika pavadīšanas vietu pastaigām, sarunām, mūzikai un mākslai, ir Valmieras vecpilsētas daļa. Tāpēc arī projektā par Lāčplēša ielas ātrumvaļņa, kas savieno Ziloņu ielu ar Valmieras Drāmas teātri, sākotnējā seguma materiālu izvēlējās betona bruģi. Tomēr arhitektu izvēlētais un ieklātais melnās krāsas bruģis izrādījās nepiemērots ielas braucamajai daļai ar tik lielu slodzi, kāda ir mūsu gadījumā – tika konstatēts, ka vienas ziemas sezonas laikā bruģis ir nodilis par apmēram diviem milimetriem, ko atzina arī bruģa ražotājs, jo sāls un radžotās riepas nodeldē betona bruģi.

Lai nodrošinātu satiksmes intensitātei atbilstošu segumu, izvērtējot esošo situāciju un ņemot vērā asfalta krāsu, kas līdzīga sākotnēji iecerētajai bruģa krāsai, projektētāji kopā ar pašvaldību pieņēma lēmumu paaugstinājumu izbūvēt asfaltā.

Ātrumvaļņa seguma maiņa notika garantijas remontdarbu ietvaros. Iepriekš ieliktais bruģis ir darbu veicēju SIA “Limbažu ceļi” īpašumā, un seguma maiņa veikta par uzņēmuma līdzekļiem.