Organizēta Pasaules Aprites ekonomikas foruma sesija

Trešdien, 17. aprīlī, Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar projekta “Circular spaces” partneriem organizēja vebināru “Apritīgas koprades darbnīcas – atslēga uz apritīgu uzņēmējdarbību” 2024. gada Pasaules aprites ekonomikas foruma ietvaros. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki gan no tuvākajām valstīm, gan arī no tālākām, kā piemēram, Apvienotās Karalistes, Lebanonas, Malaizijas un citām. 

Vebināra virsmērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar jēdzienu “koprades darbnīca” (angļu val. – makerspace) un to, kā caur Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Circular spaces” aktivitātēm ieviesīsim aprites ekonomikas principus šajās darbnīcās un kā izglītosim koprades darbnīcu apmeklētājus. 

Koprades darbnīcas ir vietas, kurās top prototipi un jaunu uzņēmumu idejas. Svarīgi, lai jau no uzņēmuma darbības sākuma tajā tiktu ieviest aprites ekonomikas principi. Tas ne tikai samazina uzņēmuma ietekmi uz vidi, bet padara to arī konkurētspējīgāku. Arvien vairāk klientu pievērš uzmanību tam, kādus produktus piedāvā uzņēmējs un vai iegādātā prece ir ilgmūžīga, nododama atkārtotai pārstrādei.

Projekta īstenošana sniedz iespēju izstrādāt ne tikai konkrētus risinājumus definētajai problēmai, bet arī sadarboties ar citu valstu partneriem Baltijas jūras reģiona ietvaros. Sadarbība ar organizācijām un cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši dažādās jomās, dod iespēju nonākt pie labākajiem risinājumiem, mācīties vienam no otra, kā arī nodot projektā izstrādātos risinājumus plašākai mērķauditorijai. 

Pēc partneru prezentācijām vebinārs turpinājās ar Pasaules aprites ekonomikas forumā notiekošās diskusijas “Cilvēki – pārmaiņu virzītājspēks” skatīšanos. Diskusijas laikā tika izcelts, cik svarīga ir cilvēku loma aprites ekonomikas ieviešanā. Diskusijas secinājums bija, ka, ja patērētāji būs izglītoti par aprites ekonomiku un tās principiem, tad viņi sāks arī ražotājiem pieprasīt produktus vai pakalpojumus, kas ir izstrādāti pēc šiem principiem. Projekta “Circular spaces” izveidotā mācību programma ir tieši mērķēta, lai cilvēki stiprinātu savas prasmes par aprites ekonomiku gan teorētiski, gan praktiski.

Izstrādātā izglītības programma ir pieejama projekta tīmekļvietnē sadaļā “Solutions”.

Šobrīd lielākoties dzīvojam pēc lineārās ekonomikas modeļa, kura pamatā ir „paņem, saražo, patērē, izmet” pieeja. Savukārt aprites ekonomika ir ražošanas un patēriņa modelis, kas paredz esošo materiālu un produktu koplietošanu, iznomāšanu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi pēc iespējas ilgākā laika periodā. Tādējādi tiek pagarināts produktu aprites cikls.

Praksē tas nozīmē līdz minimumam samazināt atkritumu apjomu. Kad pienāk kāda produkta lietošanas laika beigas, tā materiālus pēc iespējas cenšas atgriezt ekonomikā. Tos var lietderīgi izmantot atkal un atkal, tādējādi radot papildu vērtību.

Pasākums norisinājās Pasaules aprites ekonomikas foruma ietvaros un to organizēja Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Circular spaces” ietvaros. Plašāk par projektu šeit.

Fotogrāfijas autors Cerasela Marin. Autortiesības pieder Somijas Inovāciju fondam “Sitra”.